Legalització d’activitats i instal·lacions industrials

Legalització d’activitats i  instal·lacions industrials

naltrexone in uk

where to buy naltrexone in uk
Disseny i càlcul d’instal·lacions industrials.

- Centres de transformació.
- Línies de mitja tensió.
- Instal·lacions provisionals d’obra.
- Instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
- Instal·lacions antiincendis.
- Instal·lacions d’aire comprimit.
- Sales de calderes.
- Xarxes de gas.
- Xarxes de sanejament interior i exterior.

Legalització d’activitats industrials.

- Redacció de projectes de legalització d’activitats industrials. Annexes de gestió de residus, mediambientals, instal·lacions, condicionants antiincendis.
- Annexes I – II – III.

Seguiment dels expedients fins a l’obtenció de la llicència definitiva un cop realitzada la inspecció inicial.
MÀSICH Enginyers Industrials S.L.P.
Albert Màsich Sanagustín (Enginyer Industrial Col. 11.540)
Pàgina desenvolupada per CompsaOnline S.L.